Svensk Utländsk Filial SUV med Revolut Business bankkonto

Vi upprättar samtliga handlingar registrerar filialen samt betalar registreringsavgiften till Bolagsverket samtmed anslutet Revolut Business bankkonto till filialen.

10 000,00 kr

En filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning Filialen räknas inte som en egen juridisk person utan som en del av det utländska företaget Inkomsterna från filialen ska därför beskattas av det utländska företaget men kan också bli skattskyldiga i Sverige för de inkomster som kan hänföras till filialen