Fördelar med engelskt Ltd bolag


BEGRÄNSAT PERSONLIGT ANSVAR

 • I ett engelskt limited bolag (Ltd) begränsas ägarnas finansiella ansvar till det kapitalbelopp de har investerat i bolaget. I praktiken innebär detta att ägarnas personliga tillgångar inte riskerar att användas för att täcka bolagets skulder i händelse av konkurs.

SKATTEFÖRDELAR

 • Bolag baserat i Storbritannien kan utnyttja specifika skattemässiga förmåner. 
 • Inkluderar möjligheten att dra av företagsrelaterade kostnader från intäkter, vilket potentiellt kan leda till en reducerad skattebelastning.
 • Att som ägare och styrelse ha möjlighet att låna av företaget.

FLER ÄGARE OAVSETT NATIONALITET

 • Bolaget kan ha flera ägare, vilket möjliggör en fördelning av risk och ansvar. Detta kan främja samarbete och synergi, som kan bidra till företagets framgång.

FLER FÖRDELAR

 • Professionalitet
 • Bolagsstrukturen hos ett Ltd bolag skapar också ett intryck av professionalitet. 
 • Tillgång till bolagssekreterare och bolagsservice.
 • Detta bidrar till att stärka företagets trovärdighet och förtroende hos kunder och leverantörer.

MÖJLIGHET ATT HÖJA AKTIEKAPITALET

 • Kapitalanskaffning, limited bolag kan attrahera och höja kapital från investerare och aktieägare, vilket är en betydande fördel för företag som söker finansiering för expansion eller andra strategiska initiativ.

LÄGRE ADMINISTRATIVA KONSTNADER

 • Jämfört med många andra bolagsformer har Ltd bolag lägre administrativa kostnader.
 • Digital redovisning till fast pris med MJB Avanti auktoriserade redovisninsgbyrå i England.

SÄTES ADRESS I ENGLAND

 • För mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.

RIMLIGHETSKRAV

 • Ej näringsförbud i Storbritannien.

Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!


Vi du veta mer, fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom 24 timmar.