Bolagsverket om utländsk filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.


Starta filial

Följ vår steg för steg-guide när du ska starta en filial.

"Filial" i dagligt tal är något annat

I dagligt tal pratar vi ibland om att svenska företag har "filialer" på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

En filial är inget aktiebolag!

Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Ta alltid reda på de krav som gäller för filialen och det utländska företaget innan du registrerar en filial. Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.

Filialen har inget eget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.

Adress

Filialen måste ha en svensk adress.

Verkställande direktör (vd)

Alla filialer måste ha en verkställande direktör som ska sköta verksamheten i Sverige. Det är det utländska företaget som ska utse vd:n och eventuell vice vd. Den verkställande direktören företräder filialen och ska anmäla filialen för registrering till Bolagsverket.

Företagsnamn och verksamhetsbeskrivning

Om du ska registrera en filial i Sverige måste du anmäla filialens företagsnamn och verksamhet till oss. Vi granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att namnet skiljer sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher.

Bokföring och årsredovisning

En filial ska ha en egen bokföring som ska vara skild från det utländska företagets. Bokföringen ska varje år avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. På sidan Årsredovisning för filialer kan du läsa om när filialen måste upprätta och skicka in en årsredovisning.

Alla filialer ska skicka in det utländska företagets årsredovisning till oss. Filialer som ska upprätta och skicka in en årsredovisning och som ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor ska också skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

En filial ska ha samma räkenskapsår som det utländska företaget. Om det utländska företaget ingår i en koncern ska filialen också ha samma räkenskapsår som koncernen. Om filialen vill ha ett annat räkenskapsår än det utländska företaget och koncernen måste filialen söka tillstånd till det hos Skatteverket.

Redovisningsvaluta

Filialen kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Men det är inte något som registreras hos Bolagsverket.

Lagar och regler

Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filial lagen). Se länk till annan webblplats.

Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Se länk till annan webbplats.

Bokföringslagen (1999:1078) Se länk till annan webbplats.

Årsredovisningslagen (1995:1554) Se länk till annan webbplats.