Filial i Sverige för engelskt Ltd bolag


Med filial menar man ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial är ingen egen juridisk person och att registrera en filial innebär inte att du startar ett aktiebolag. Filialen kommer att få ett eget organisationsnummer i Sverige och det är svenska regler som gäller – men filialen är ändå ingen juridisk person utan en del av det utländska företaget. Det utländska företaget får inte ha mer än en filial i Sverige. En filial är inget svenskt aktiebolag

  • Du behöver inget aktiekapital på 25.000 kr
  • Sveriges snabbast växande företagsform
  • Fördelarna och friheten som ett AB till kostnaden av en enskild firma
  • Skattefördelar, ansvarsbegränsning och ökade sociala rättigheter
  • SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar.

Fyra steg för att starta en filial

Att starta en filial kan delas upp i fyra steg. Först behöver ett utländskt företag bestämma sig för att starta sin verksamhet i Sverige genom en filial. Därefter ska en vd utses och en särskild fullmakt ordnas. Filialen ska sedan anmälas till Bolagsverket och i samband med det ska även en avgift på 2 000 kr betalas. Processen avslutas med att Bolagsverket registrerar filialen.

Det finns krav på både filialen och det utländska företaget bakom filialen. Här nedan följer några exempel:

  • Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets.
  • Filialen ska varje år skicka in en årsredovisning för det utländska företaget och eventuellt även för filialen.
  • Skatter och avgifter ska betalas när det är nödvändigt.
  • Det utländska företaget måste följa de regler som gäller i landet.

Beställ i web shopen Svensk Utländsk Filial SUF HÄR


Bolagsverket om SUV utländsk filial
Skatteverket om SUV utländsk filial


Vi du veta mer, fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom 24 timmar.