Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare förblir anonyma och kan utse kandidater för att hålla sina aktier inkognito. Förvaltarregistrerade aktier​, på Engelska Nominee Shareholder.

  • Aktieägarna förblir anonyma
  • Fullständig finansiell kontroll
  • Nominee Shareholder
  • Nominell aktieägare
  • Känsliga ekonomiska struktureringar
2 500,00 kr